Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945

termín: 1973/05/01 - 1973/09/30
instituce: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
zámecká jízdárna