Alexander Eckerdt

termín: 1964/10/16 - 1964/11/06
instituce: Výstavné siene SFVU
typ výstavy: autorská