Petr Dillinger: Akvarely a pastely krajinářských studií

termín: 1949/09/09 - 1949/09/28
instituce: Knihkupectví Barvič a Novotný
typ výstavy: autorská