Adolf Kašpar: Akvarely, kresby, grafika

osoba, narození
Mikuláštík Tomáš, 21. 12. 1948
Mílek Václav, 21. 2. 1979