Adolf Kašpar: Akvarely, kresby, grafika

osoba, narození
Mikuláštík Tomáš, 21. 12. 1948