Victor Vasarely: Výběr z díla

instituce, obec, adresa
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13
Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha, Rytířská 25-27