Konečně spolu

termín: 2011/09/07 - 2011/10/14
instituce: Galerie Emila Filly, budova SCHIFR-AC, s.r.o.
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava mapující současnou nezávislou galerijní scénu v ČR. Výstava je součástí disertační práce Lenky Sýkorové "Umělci kurátory. Česká nezávislá galerijní scéna po roce 1990" v rámci studia doktorandského oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.