Karel Štěch: Sociální grafika

instituce, obec, adresa
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), zámek, P.O.BOX 80
Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice), _