David Walliker: Pan Modrý překračuje řeku

termín: 2005/06/06 - 2005/07/16
instituce: Galerie Artwall / Galerie Na zdi
typ výstavy: autorská

poznámka:
Sedm velkých fotografií pana Modrého, které vytvořil David Walliker ve spolupráci s Martinem Polákem. Pan Modrý byl fotografován, když kráčel po dně řeky Vltavy v létě roku 2004, v místě právě pod oněmi rámy, vytvořenými v roce 1953 pro obrazové symboly komunistické propagandy.
Cesta pana Modrého byla cestou seberealizace – překročení řeky, navrácení a pokračování dále do středu města s účelem najít svou pozici jako člena větší sociální skupiny, kterou pan Modrý, během své procházky, na čas opustil.