Michal Šarše: Cesta

instituce, obec, adresa
České muzeum výtvarných umění, Praha, Husova 19-21