Gabriel von Max (1840–1915)

typ výstavy: autorská
místo konání: Výstavní síň „13“
termín: 2011/02/25 - 2011/05/08
doba konání (katalog): 2011/02/25 - 2011/05/08
doba konání (pozvánka): 2011/02/24 - 2011/05/08

poznámka:
zahájení 24.2.2011 v 18.00 Masné krámy

-
Pražský rodák Gabriel Max, syn sochaře Josefa Maxe, studoval malířství na akademiích v Praze, Vídni a Mnichově, kde jej silně ovlivnil jeho hlavní učitel Karl von Piloty. V bavorské metropoli se usadil natrvalo, ale kontakty s českým prostředím nikdy nepřerušil; pravidelně vystavoval v soukromé galerii Mikuláše Lehmanna, na výročních výstavách Krasoumné jednoty a v Čechách měl četné sběratele a obdivovatele. Max se proslavil svým pojetím oduševnělé ženské krásy, inovacemi náboženské malby, zájmem o spiritismus a darwinismus a tzv. opičími žánry. Patřil mezi čelní představitele mnichovské malířské školy, která se vyznačovala hladkým, staromistrovským přednesem, důrazem kladeným na celkové estetické pojetí námětu a psychologií zobrazených postav. Ve své době byl velmi ceněným malířem a jeho obrazy se prodávaly po celém světě. Několikrát byl zastoupen na světových výstavách a v roce 1900 obdržel k šedesátým narozeninám osobní šlechtický titul. Jeho umělecký vliv lze sledovat u řady významných českých autorů, jakými byli například Václav Brožík, Jakub Schikaneder, Maxmilián Pirner, Emanuel Krescenc Liška, Hanuš Knöchl, Karel Vítězslav Mašek, Lev Lerch, Josef Mandl a další.

Städtische Galerie im Lenbachhaus v Mnichově připravila monografickou výstavu Gabriela von Max, která probíhá od října 2010 do února 2011 ve výstavní síni Kunstbau. Část exponátů z mnichovské exhibice bude vystavena také v Plzni, kromě toho tu však budou také četná další díla z veřejných i soukromých sbírek. K výstavě bude vydána rozsáhlá, bohatě ilustrovaná publikace mezinárodního autorského kolektivu.

Gabriel von Max (1840–1915)

osoba   narození
Max Gabriel von   23. 8. 1840    

Gabriel von Max (1840–1915)

instituce, obec, adresa
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pražská 13

Gabriel von Max (1840–1915)

osoba   narození
Filip Aleš   16. 11. 1964    
Musil Roman   11. 1. 1964    

Gabriel von Max (1840–1915)

osoba   narození
Filip Aleš   16. 11. 1964    
Musil Roman   11. 1. 1964    

Gabriel von Max (1840–1915)

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Gabriel von Max
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Opice a světice (Gabriel von Max v Plzni)
  2011   Podivný svět Gabriela Maxe
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Gabriel von Max (1840-1915)