Jednota umělců výtvarných: Členská výstava 1947

instituce, obec, adresa
Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha, Na příkopech 12