Jednota umělců výtvarných: Členská výstava 1947

skupina
Jednota umělců výtvarných (1898-1952)