Chloe Geitmann-Akrithaki: Očima Chloe

termín: 2015/09/15 - 2015/10/30
instituce: Galerie PRE
typ výstavy: autorská