Oldřich Kulhánek: Grafika - kresby

osoba, narození
Koutecký Josef, 31. 8. 1930
Suchánek Vladimír, 12. 2. 1933