Andere Seite Studio: Terezinalia I

termín: 2010/09/24 - 2011/02/28
instituce: Malá pevnost, foyer kina
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
První souborná prezentace terezínských prací Andere Seite Studia (ASS) v Terezíně, přináší výběr ze čtyř důležitých prací projektu Terezinália. Jsou to Teroidy – digitální archív objektů nalezených na tomto místě, dále konceptuální práce TNT a TPT (transformace negativů a pozitivů Terezín), Signa – černobílé kontaktní fotografie residuí bývalé osídlenosti gán na zdech pevnosti a experimentální video vytvořené z teroidů. Výběr z několikaleté práce A.S.S. v Terezíně představuje pevnostní město viděné z jiné perspektivy.