Důvěrný dialog II / Intimate Dialogue II

termín: 2002
instituce: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
typ výstavy: kolektivní