Jiří Voves: Z cyklů Paměti / From Cycles Reminiscences / Aus Zyklen Erinnerungen

termín: 2007
instituce: Památník Terezín
typ výstavy: autorská