Posmrtná výstava životního díla architekta Josefa Gočára

instituce, obec, adresa
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, _