Posmrtná výstava životního díla architekta Josefa Gočára

osoba, narození
Fragner Jaroslav, 25. 12. 1898
Wirth Zdeněk, 11. 8. 1878