Posmrtná výstava životního díla architekta Josefa Gočára

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1947   Josef Gočár: Výstava životního díla
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1947   Posmrtná výstava životního díla architekta Josefa Gočára