Posmrtná výstava životního díla architekta Josefa Gočára

osoba, narození
Gočár Josef, 13. 3. 1880