Běla Kolářová: Fotografie a asambláže

termín: 2004/09/01 - 2004/10/10
instituce: Galerie Montanelli - výstavní prostor
typ výstavy: autorská