East of Eden: současné umění z Košic

termín: 2008/08/13 - 2008/09/05
instituce: Karlin Studios
typ výstavy: kolektivní

poznámka:


East of Eden je výběr prací nejvýraznějších mladých umělců z okruhu Fakulty umění Technické Univerzity v Košicích. Jde o prezentaci aktuálních děl, diplomových projektů nebo vybraných prací z rané tvorby jednotlivých autorů.

Záměrem projektu není prezentovat "košické umění" ve smyslu regionálních specifik, nebo vyčlenit nějakou "košickou školu" v rámci slovenského současného umění. V první řadě jde o prezentaci co nejširšího spektra uměleckých programů mladých výtvarníků z Košic. Regionální rozměr, který výstava do jisté míry akcentuje, je spíše ironickým poukázáním na neustálou přítomnost komplexu centra a periferie i v rámci mikrosvěta slovenské výtvarné scény, také seriózní snahou o hledání konkrétních lokálních charakteristik. Skladba výstavy vypovídá v první řadě o různorodosti uměleckých zaměření geograficky vyčleněné skupiny umělců z okruhu jedné umělecké školy, tvořících v úzkém vzájemném kontaktu.

Výstava byla poprvé uvedena v červnu 2007 v bratislavské galerii SPACE a reprízovaná byla v Košicích v rámci otevření nového prostoru Kultur Parku v září 2007.

(http://www.futuraproject.cz)