Petr Kvíčala

termín: 1991
instituce: Galéria M+
typ výstavy: autorská