Jan Amos Komenský lidstvu

termín: 1992/03/28
instituce: Muzeum Jana Amose Komenského
typ výstavy: autorská

poznámka:
stálá expozice