Práce studentů a profesorů Soukromé střední umělecké školy designu, s. r. o.

termín: 2010/09/07 - 2010/09/30
instituce: Galerie PRE
typ výstavy: kolektivní