Ladislav Maria Wagner: Anamneza

termín: 2007/10/02 - 2007/11/01
instituce: Galerie PRE
typ výstavy: autorská