XXVII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes / Emile A. Bourdelle

termín: 1909/02/29 - 1909/04/13
instituce: Pavilon Mánesa

poznámka:
do 13. 4. - Národní obzor, 27. 3. 1909, s. 5