736 km

termín: 2010/08/27 - 2010/08/29
instituce: Gdaňsk
typ výstavy: festival/veletrh

poznámka:

o projektu

„736 KM“ je interdisciplinární akce na pomezí umělecké, výchovné a sociální činnosti a pokus o vytvoření otevřené platformy spolupráce mezi čtyřmi neziskovými organizacemi – polskou, českou, maďarskou a slovenskou – na základě výměny, podpory a povzbuzení přes-hraniční spolupráce v oblasti široce chápané kultury a umění. Realizace společného projektu umožní inovativním způsobem prezentovat práce současných umělců ze 4 zemí a různých oblastí umění (mj. vizuální umění, hudba, divadlo, tanec, literatura, film), které jsou tematicky a odborně spjaté s tématem projektu – fyzickou vzdáleností 736 km mezi Gdaňskem a Prahou. Vzdálenost mezi oběma městy je výchozím bodem pro přemýšlení o našem sousedství, o tom, jak obyvatelé našich zemí vnímají sousedy, která schémata a stereotypy se zakořenily v myšlení obou společností. „736 KM“ je projekt, který ze své podstaty spojuje a podporuje individuální zájem a chuť poznávat sousední zemi.

Důležitým přínosem projektu je jeho mobilita. Vzdálenost mezi Gdaňskem a Prahou, 736 km, chceme dvakrát překonat – z Gdaňska do Prahy a z Prahy do Gdaňska – s karavanou pěti obytných přívěsů. Tento projekt inspirovaly také naše vzpomínky z dětství (autoři projektu se narodili ve 2. pol. 70. let), kdy byla vrcholem cestování možnost strávit dovolenou v karavanu a vydat se na „exotickou“ zahraniční cestu do jedné ze zemí východního bloku. Během svého projektu chceme tento „experiment“ zopakovat, ale okolnosti a motivy naší cesty budou zcela odlišné. Zaprvé, hranice mezi státy, kterou budeme překračovat, se proměnila v místa daná už jen konvencí, vyznačená na mapě naší cesty (Schengenský prostor). Zadruhé, státy, které si pamatujeme z našeho dětství, již neexistují (Československo). Zatřetí, klademe si za cíl zlepšit povědomí obyvatel Polska a České republiky o současném umění a kultuře obou zemí, a chceme se zaměřit na myšlenkové stereotypy a společenské mechanismy ovlivňující na naše sousedské vztahy.

Chtěli bychom se s obyvateli Česka, a Češi zase s polskými obyvateli, podělit o to, čeho jsme dosáhli, o kulturní dědictví, které současně vzniká v obou zemích, chtěli bychom rovněž představit umělce z Maďarska a ze Slovenska. Proto jsme nabídli umělcům, aby vytvořili originální umělecká díla, jimiž se stanou prostory přívěsů – speciálně navržené a uspořádané pro účely tohoto projektu. Kromě toho jsme vytvořili mobilní knihovnu a audiotéku polské a české literatury k poslechu a čtení během jízdy. Pozvali jsme také umělce, kteří se věnují hudebním, divadelním, tanečním a audio-vizuálním projektům. Vezmeme je s sebou na cestu – polské umělce do Česka a české do Polska, aby vedli workshopy a setkávali se s účastníky projektu a představili svou tvorbu formou koncertů, filmových projekcí a multimediálních a divadelních představení. Na trase plánujeme udělat několik zastávek v malých městech a vesnicích, prezentovat „obsah“ přívěsů, realizovat mini-umělecké akce (workshopy, koncerty, projekce filmů) a soustředit co nejvíce účastníků – mobilní kulturní centra budou sloužit nejen obyvatelům obou metropolí, ale dostanou se také k lidem, kteří nemají možnost pravidelně se setkávat s uměleckými aktivitami a kulturou.
www.736km.com