Svatopluk Slovenčík

osoba, narození
Slovenčík Svatopluk, 3. 1. 1934