České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia

termín: 2008/09/25 - 2008/11/30
instituce: Galéria Petra Michala Bohúňa
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstava České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia si kládla za cieľ predstaviť diela najpoprednejších umeleckých osobností, tohto historického a svojim spôsobom - z československého pohľadu, doteraz nie celkom dostatočne zhodnoteného obdobia. Súčasťou výstavnej kolekcie preto sú aj práce často zabudnutých umelcov, ktorí do príslušných umeleckých súvislostí nebývajú zaraďovaní, len z dôvodu, že pôsobili v regióne mimo hlavných kultúrnych centier našich krajín.
zdroj - www.gmab.sk