České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia

termín: 2008/07/11 - 2008/09/14
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Návštevnosť: 1.673
11. júl - 14. september 2008
autorská koncepcia: Eva Trojanová, Klára Kubíková, Danica Lovišková, Ludvík Ševeček
Po sérii prehliadok českého alebo slovenského výtvarného umenia šesťdesiatych rokov, ktoré prebehli v Prahe, Bratislave, ale i ďalších mestách, prišlo niekoľko významných českých a slovenských galérií s ojedinelým projektom prvej spoločnej výstavy výtvarného umenia spomínaného obdobia. Nie je to len dielo náhody, že prvotná myšlienka vznikla práve na pôde Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Galérie Mesta Bratislavy a Českého múzea výtvarných umení v Prahe, teda štyroch popredných slovenských a českých galérií. Výstava mala 11. júla svoju premiéru práve v trenčianskej galérii Bazovského.
Výstava České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia si kládla za cieľ predstaviť diela najpoprednejších umeleckých osobností, tohto historického a svojim spôsobom - z československého pohľadu, doteraz nie celkom dostatočne zhodnoteného obdobia. Súčasťou výstavnej kolekcie boli aj práce často zabudnutých umelcov, ktorí do príslušných umeleckých súvislostí nebývajú zaraďovaní, len z dôvodu, že pôsobili v regióne mimo hlavných kultúrnych centier našich krajín.
zdroj - www.gmab.sk