Pavel Piekar: Incidit

katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2010   Pavel Piekar (Incidit)