Pavel Piekar: Incidit

termín: 2010/05/05 - 2010/05/30
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: autorská

poznámka:
recitace - Ester Janečková
Michaela Syrová - zpěv, Přemysl Vacek - loutna