Daisy Mrázková: Mokré kreslení

termín: 2007/12/05 - 2007/01/24
instituce: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
Daisy Mrázková patří k zajímavým osobnostem známé skupiny UB 12 a vůbec celé generace nastupující koncem padesátých let. Její volná tvorba dosud nebyla plně doceněna, ale přirozeně se vyvíjí od konce padesátých let. Zasahuje do oblasti malby, v níž ve svých abstraktních kompozicích překrývá a zase smývá mnoho vrstev, než dojde ke konečnému řešení. Její důležitou součástí je také kresba, která se vždy rozvíjí v širších souborech, v nichž se uplatňuje některá z autorčiných experimentálních metod. Někdy používá perokresbu, v níž vychází z takřka automatického pohybu ruky. Tentokrát se představuje pozoruhodnou kolekcí kreseb vytvářených rozpustnými pastelkami, jejichž svazky kreslí do mokrého papíru. Této své metodě říká umělkyně „mokré kreslení“. Jde o sérii drobných studií, které se dělí do několika menších cyklů. Lze v nich sledovat, čeho lze v systematickém hledání zvolenou metodou dosáhnout.
zdroj - www.museumkampa.cz