Words and Images - Netherlands Graphic Design (2000 - 2004)

termín: 2004/07/02 - 2004/08/29
instituce: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Konírna
-
Výstava představila výběr z rozmanitosti a pestrosti, přinášené nizozemskými grafiky a ateliéry designu za poslední čtyři roky. Nizozemsko má svůj vlastní náhled na svět, který nachází vyjádření kromě jiného také ve velmi živé kultuře designu. Nizozemci pěstují a rozvíjejí příhodné klima, podporující výrazné tvůrce. Ti jsou typičtí svou ironií, tvrdohlavostí a otevřeností, pro které jsou vysoce ceněni. Tyto vlastnosti mají za následek odvážné kulturní plakáty a neobvyklá řešení jejich nejlepších knih. Většina grafiků představených na této výstavě se zaměřila na zřetelné, přesvědčivé obrazy kombinované s působivým využitím písmen.
museumkampa.cz