Jan Benda: Keramická plastika

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2002   Jan Benda: Keramická plastika
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2002   Jan Benda: Keramická plastika
seznam výstav/akcí/událostí
rok vydání, název (podnázev)
2018   Soupis výstav AJG