Jan Benda: Keramická plastika

osoba, narození
Benda Jan, 28. 10. 1952