Yigal Gawze: Fragments of a Style

termín: 2009/09/09 - 2009/10/02
instituce: České centrum Praha
typ výstavy: autorská