Objekt: Historie a přítomnost montáže, objektů, asambláže a materiálového umění

termín: 1965/08/27 - 1965/09/26
instituce: Galerie Václava Špály
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
návštěvnost 3308