Nechť mu Bůh dá vyrůst / May Got Let Him Grow

instituce, obec, adresa
Státní židovské muzeum, Praha, _