Igor Grimmich: Náhlé uvolnění

osoba, narození
Grimmich Igor, 24. 1. 1979