Skupina 42. Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze

osoba, narození
Gross František, 19. 4. 1909
Hudeček František, 7. 4. 1909
Kotík Jan, 4. 1. 1916
Lhoták Kamil, 25. 7. 1912
Matal Bohumír, 13. 1. 1922
Smetana Jan, 3. 10. 1918
Souček Karel, 26. 9. 1915
Zívr Ladislav, 23. 5. 1909