Skupina 42. Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze

termín: 1997/01/29 - 1997/03/31
instituce: Vlašský dvůr
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze