Mír a svět očima mladých

instituce, obec, adresa
Federální ministerstvo vnitra, Praha,
Svaz českých výtvarných umělců, Praha, Gottwaldovo nábřeží 250
ZO SSM při ČFVU - výtvarníci , Praha,