Jaroslav Král

osoba, narození
Janeček Ota, 15. 8. 1919
Jiroudek František, 17. 2. 1914
Nevan Eugen, 18. 1. 1914
Tittelbach Vojtěch, 30. 7. 1900