Z pralesa do lesa

termín: 1998/09/07 - 1998/10/03
instituce: Galerie Atelier Kateřiny Dostálové
typ výstavy: kolektivní