Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance

klíčové slovo
fotografie
grafika
kresba
malba
objekt
plastika