Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance

obraz
rok vydání, název (podnázev)
1967   Červený svatý (Zobrazení pohledu na červeného svatého)